Izrada elemenata od klirita

Klirit ili pleksiglas je odomaćeni naziv za ploče od PMMA (polimetil-metakrilata) koje, prema načinu nastanka, mogu biti livene ili ekstrudirane. Ovo je materijal koji može biti proziran ili obojen. Dobro provodi svetlo a imamo ga u debljinama od 3 do 10 mm. Lako se iseca i moguće ga je termički formirati. Prihvata sve vrste lepljenja kao i direktnu štampu.