Kanalica T 120cm aluminijumska za panel

Šifra: WA01.120

Abbott Arkwall aluminijumska lajsna koja se ubacuje sa strane u panele sa kanalima. Lajsna je standardne dužine 120cm.

Kanali moraju da budu određenog oblika da bi mogla da se ubaci. Moraju da budu sa panelima. Zahtevaju slobodan prostor od minimum 120cm sa jedne strane panela da bi mogle da se ubace u kanal na montaži.

Abbott Arkwall aluminijumska lajsna koja se ubacuje sa strane u panele sa kanalima. Lajsna je standardne dužine 120cm. Kanali moraju da budu određenog oblika da bi mogla da se ubaci. Moraju da budu sa panelima. Zahtevaju slobodan prostor od minimum 120cm sa jedne strane panela da bi mogle da se ubace u kanal na montaži.

Cena: 212.50 din. + PDV