Jocker 3 polja 3x100cm

Šifra: JK SIS03

Jocker 3 polja 3x100cm – Jocker i Uno
Primer 3 polja za zid sastavljenih od jocker sistema sa svim spojnicama sa 2 štendera po visini.
Visina i širina mogu da se biraju prema želji.

Jocker 3 polja 3x100cm - Jocker i Uno Primer 3 polja za zid sastavljenih od jocker sistema sa svim spojnicama sa 2 štendera po visini. Visina i širina mogu da se biraju prema želji.

Cena: 8,600.00 din. + PDV


Jocker 3 polja 3x100cm – Jocker i Uno
Primer 3 polja za zid sastavljenih od jocker sistema sa svim spojnicama sa 2 štendera po visini.
Visina i širina mogu da se biraju prema želji.