Jocker 2 polja 2x100cm

Šifra: JK SIS02

Jocker 2 polja 2x100cm – Jocker i Uno
Primer 2 polja za zid sastavljenog od jocker sistema sa svim spojnicama sa 2 štendera po visini.
Visina i širina mogu da se biraju prema želji.

Jocker 2 polja 2x100cm - Jocker i Uno Primer 2 polja za zid sastavljenog od jocker sistema sa svim spojnicama sa 2 štendera po visini. Visina i širina mogu da se biraju prema želji.

Cena: 6,100.00 din. + PDV


Jocker 2 polja 2x100cm – Jocker i Uno
Primer 2 polja za zid sastavljenog od jocker sistema sa svim spojnicama sa 2 štendera po visini.
Visina i širina mogu da se biraju prema želji.